บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
Phithan Phanich Limited Bangkok
ศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
ดูแลโดยทีมช่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รับประกันคุณภาพงานซ่อม รับฝากน้ำมันเครื่อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
ดูแลโดยทีมช่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
มีเครื่องมือครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รับประกันคุณภาพงานซ่อม รับฝากน้ำมันเครื่อง
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ศูนย์บริการมาตรฐานทุกสาขา
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ 07.15 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.15 - 16.00 น. สาขาสุรวงศ์ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศูนย์บริการมาตรฐานทุกสาขา
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ 07.15 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.15 - 16.00 น.
สาขาสุรวงศ์ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี สาขาอู่สี รามอินทรา 31 สาขาทวีวัฒนา สาขาสุขสวัสดิ์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.30 - 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์
ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี สาขาอู่สี รามอินทรา 31
สาขาทวีวัฒนา สาขาสุขสวัสดิ์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์
08.30 - 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

ศูนย์บริการมาตรฐาน
และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

  • ดูแลโดยทีมช่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมภายใต้มาตรฐาน โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
  • ดูแลโดยทีมช่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรม
    ภายใต้มาตรฐาน โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
  • มีเครื่องมือครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
  • พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร
  • บริการรับฝากน้ำมันเครื่อง
    ศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สาขาสุรวงศ์, สาขาเพชรบุรีตัดใหม่, สาขารามอินทรา, สาขารามอินทรา 31, สาขาทวีวัฒนา, สาขาสุขสวัสดิ์

สาขาสุรวงศ์

(เยื้องธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์)
292 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ศูนย์บริการมาตรฐาน
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์
07.15 - 17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้และฝั่งเดียวกับรพ.เพชรเวช)
2479 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ศูนย์บริการมาตรฐาน
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.15 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.15 - 16.00 น.

สาขารามอินทรา

365 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

ศูนย์บริการมาตรฐาน
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.15 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.15 - 16.00 น.

สาขาอู่สี รามอินทรา 31

80 ซอยรามอินทรา 31
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ปิดวันอาทิตย์
08.30 - 17.00 น.

สาขาทวีวัฒนา

67 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

ศูนย์บริการมาตรฐาน
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.15 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.15 - 16.00 น.
ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ปิดวันอาทิตย์
08.30 - 17.00 น.

สาขาสุขสวัสดิ์

438,438/1-2 หมู่ 1
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290

ศูนย์บริการมาตรฐาน
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.15 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.15 - 16.00 น.
ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ปิดวันอาทิตย์
08.30 - 17.00 น.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง