phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 32231 ครั้ง | เมื่อ : 07 ก.ค. 2551 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

CNG มาจากคำว่า Compressed Natural Gas ซึ่งภาษาไทยเรียกกว่า "ก๊าซธรรมชาติอัด"  ส่วน NGV มาจากคำว่า Natural Gas for Vehicle หรือ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ชื่อทั้งสองนี้เป็นสิ่งเดียวกัน คือเป็นก๊าซธรรมชาติประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบที่ถูกนำมาอัดด้วยความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จัดเก็บไว้ในถังที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษโดยมีสถานะเป็นก๊าซ        

CNG ถูกนำมาใช้กับรถยนต์แทนการใช้น้ำมันเบนซิน หรือ ใช้ร่วมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดการใช้       
น้ำมันด้วยเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลที่แพงมากทั้งการใช้แทน หรือ         
ใช้ร่วม ที่กล่าวข้างต้นคือแบบทวิ  (Bi-fuel) คือ มีใช้เชื้อเพลิงสองชนิดเพื่อรองรับการทำงานของเครื่องยนต์

 • ในเครื่องยนต์เบนซินเป็นแบบใช้แทน เพราะคุณสมบัติในการจุดระเบิดของก๊าซเหมือนกับน้ำมันเบนซิน       
 • ในเครื่องยนต์ดีเซลเป็นแบบใช้ร่วม เพราะระบบเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันต้องใช้การจุดระเบิด ด้วยน้ำมันดีเซลเท่านั้นจึงยังคงต้องใช้น้ำมันดีเซลควบคู่กับก๊าซตลอดเวลาซึ่งอัตราส่วนผสมที่สามารถทำได้ในปัจจุบันคือ ดีเซล 70% ก๊าซ 30%       

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีค่ายรถยนต์ยี่ห้อใดทำการติดตั้งระบบแก๊สกับรถยนต์ของตนเองพร้อมจากโรงงานเพื่อจำหน่ายกับลูกค้าทั่วไปดังนั้นหากเกิดความเสียหายก็จะไม่ได้รับการรับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพจากบริษัทรถยนต์        
เปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำมันเบนซิน กับการติดตั้งแก๊ส NGV 

  แบบใช้ก๊าช CNG แบบใช้น้ำมัน
ต้นทุนค่าติดตั้งระบบ ประมาณ 5.5 - 6.5 หมื่นบาท ไม่มี
ราคาเชื้อเพลิง (ปัจจุบัน) 8.50 บาท/กิโลกรัม แก็ซโซฮอล์ 91 : 37 บาท / ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 15 กิโลเมตร/กิโลกรัม 10- 15 กม./ลิตร แล้วแต่ขนาด
ข้อดี ราคาเชื้อเพลิงถูกกว่าน้ำมันสามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซินหรือ
ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้ น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพช้ากว่าปกติ
เป็นพลังงานที่สะอาดกว่า ปล่อย ไอเสียน้อยกว่า
ผ่านการพิสูจน์การใช้งานมานานโดยผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปมีความเชื่อมั่นด้าน
ประสิทธิภาพ ความทนทาน อายุการใช้งาน ไม่เสียพื้นที่ห้องโดยสาร
ไม่มีภาระน้ำหนักเพิ่มเติมไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใดๆหลังซื้อใช้
รถไม่เสียหายคงได้สิทธิทางด้านการรับประกัน
คุณภาพตามเงื่อนไขของบริษัท
ข้อด้อย ต้องดัดแปลงรถน้ำหนักรถเพิ่มเสียพื้นที่บรรจุสัมภาระ
กำลังเครื่องยนต์ด้อยกว่าต้องตั้งวาล์วทุกๆ 4 - 60,000 กม.
มีธุระต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกับนายทะเบียนขนส่ง
ประกันภัยไม่คุ้มครอง ต้องซื้อเพิ่มปั๊มต่างจังหวัดยังไม่มี หรือมีน้อย
ราคาเชื้อเพลิงแพงมากแม้จะมีทางเลือกคือ E20 แต่มีหัวจ่ายน้อยมีการปล่อยสารพิษทางไอเสียมาก

 

LPG มาจากคำว่า (Liquid Petrolium Gas) ภาษาไทยคือ ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว หรือก๊าซหุงต้มเป็นสารประกอบไฮโดรคาบอนที่มีก๊าซโพรเพนเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่ เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ จัดเก็บในสถานะของเหลวบรรจุใส่ถังทนความดัน (โดยความจุถังที่นิยมติดในรถคือ 48 - 75 ลิตร) ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้มากเป็นพิเศษเพราะต้นทุนการดัดแปลงถูกและมีจุดบริการเติมก๊าซอยู่ทั่วไป ที่สำคัญคือราคาก๊าซไม่แพงเมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน

เปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำมันเบนซิน กับการติดตั้งแก๊ส LPG

  แบบใช้ก๊าช LPG แบบใช้น้ำมัน
ต้นทุนค่าติดตั้งระบบ 3.5 - 4.5 หมื่นบาท (ระบบฉีด) ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคาเชื้อเพลิง (ปัจจุบัน) 11 - 12 บาท ต่อ ลิตร แก็ซโซฮอล์ 91 : 37 บาท / ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 8- 12 กม./ลิตร แล้วแต่ขนาดเครื่องยนต์ 10- 15 กม./ลิตร แล้วขนาดเครื่องยนต์
ข้อดี ราคาเชื้อเพลิงถูกกว่าน้ำมัน ผ่านการพิสูจน์การใช้งานมานานโดย ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปมีความเชื่อมั่นด้าน ประสิทธิภาพ ความทนทาน อายุการใช้งาน ไม่เสียพื้นที่ห้องโดยสาร ไม่มีภาระน้ำหนักเพิ่มเติม ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ หลังซื้อใช้ รถไม่เสียหาย คงได้สิทธิทางด้านการรับประกัน คุณภาพตามเงื่อนไขของบริษัท
ข้อเสีย ถูกจำกัดปริมาณการใช้ในรถยนต์ ราคาก๊าซอาจถูกปล่อยลอยตัว ในอนาคตอันใกล้ ทั่วโลกไม่มีการใช้เป็นมาตรฐาน ต้องมีการปรับแต่งระบบบ่อยครั้ง ในช่วงแรกของการติดตั้ง ตัวรถมีการดัดแปลงเสียสิทธิการ รับประกันคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยไม่ดีทั้งใน ขั้นการติดตั้งและการเติมเชื้อเพลิง เครื่องยนต์จะสึกหรอเร็วกว่าปกติ ประกันภัยไม่คุ้มครอง ต้องซื้อเพิ่ม มีน้ำหนักเพิ่ม ถัง + แก๊ส ประมาณ 80 กก. ราคาเชื้อเพลิงแพงมากแม้จะมีทาง เลือกคือ E20 แต่มีหัวจ่ายน้อย มีการปล่อยสารพิษทางไอเสียมาก

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการใช้ LPG กับ CNG

  CNG LPG หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง แพง ถูก ต่างกันประมาณ 2-3 หมื่นบาท
ความปลอดภัย สูงกว่า ต่ำกว่า LPG เมื่อรั่วจะลอยต่ำเป็นอันตราย ส่วน CNG จะลอยสูง
สถานีบริการ มีน้อย มีมาก  
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประหยัดกว่า LPG 35 % เปลืองกว่า  
ปริมาตรบรรจุต่อถัง น้อย มาก LPG เป็นของเหลวจึงบรรจุได้ในปริมาณมากกว่าต่อถังขนาดเท่ากัน
ระยะทางที่วิ่งได้ต่อความจุถังที่ติดตั้ง สั้นกว่ามาก ไกลกว่า  
ราคาเชื้อเพลิง ถูกกว่า LPG 33 %    
การสนับสนุนจากรัฐ ได้ ไม่ได้ ราคา LPG ลอยตัว จะแพงขึ้นHybrid ในรถยนต์

ระบบขับเคลื่อนรถยนต์แบบผสม ซึ่งที่แพร่หลายคือการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงโดยปัจจุบันได้รับการพัฒนาไว้ 3 แบบ คือ
1.แบบอนุกรม (Series) คือใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันหมุนไดชาร์จเพื่อประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ และ รถจะเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
2.แบบขนาน ( Parallel) คือใช้ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถยนต์
3.แบบอนุกรมขนาน (Series-Parallel) มีลักษณะเหมือนแบบขนาน แต่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตรงที่มีมอเตอร์ชาร์จไฟแยกจากมอเตอร์ขับเคลื่อนต่างหาก จึงสามารถชาร์จไฟได้ตลอดเวลา และ มอเตอร์สามารถช่วยเสริมการทำงานในการขับเคลื่อนรถได้มี ประสิทธิภาพกว่า

ปัจจุบัน โตโยต้าใช้แบบอนุกรมขนาน ซึ่งติดตั้งและจำหน่ายอยู่ทั่วโลกโดยมียอดจำหน่ายกว่า ล้านคัน ได้แก่รุ่น Prius Camry Lexus เป็นต้น

หลักการทำงานของรถ Hybrid
โดยปกติระบบเครื่องยนต์และส่งกำลังจะทำงานและควบคุมให้โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ขับเพียงควบคุมรถเหมือนรถปกติทั่วไป คือ ควบคุมเกียร์ คันเร่ง เบรก และบังคับพวงมาลัย 

ระบบไฮบริดทำงานโดยอัตโนมัติภายใต้การควบคุมของผู้ขับดังนี้

 

ข้อดีของระบบ Hybrid
1. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมได้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ดีกว่า
(อัตราเร่งดีกว่าการใช้น้ำมันแต่อย่างเดียว) ประหยัดกว่าแบบใช้น้ำมันอย่างเดียว 25-30%
2. ช่วยลดการสร้างมลภาวะทางเสียง
3. ช่วยลดการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศ (ลดปัญหาโลกร้อน)
4. ช่วยลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศขณะการจราจรติดขัด

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก  https://pttweb2.pttplc.com/webngv/kw_df.aspx
ข้อมูลจาก Toyota Motor Thailand.

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 32231 ครั้ง | เมื่อ : 07 ก.ค. 2551 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

  แสดงความคิดเห็น (5)

 • ความเห็นที่ 1
 • ดีมากครับจะได้ชื้อใช้ และลดมลพิษทางอากาศ
 • จาก : ธนวัฒน์
 • เมื่อ : 2008-07-08 09:30:34
 • ความเห็นที่ 2
 • ไม่มีอะไรทำ คอมเม้นเฉยๆ ตามประสาคนมือบอน
 • จาก : คันมือ
 • เมื่อ : 2008-07-08 13:56:09
 • ความเห็นที่ 3
 • ขอข้อเสียของHybridด้วยครับ
 • จาก : นายประหยัด
 • เมื่อ : 2008-07-14 10:27:13
 • ความเห็นที่ 4
 • ค่าบำรุงรักษาล่ะ ครับ
 • จาก : ู^ ^
 • เมื่อ : 2008-10-02 05:03:41
 • ความเห็นที่ 5
 • Hybrid ลดราคาลงมาจาก 2ล้านกว่า เหลือ ล้าน ต้นๆ ค่อยว่ากัน ขายแพงจัง พรีอุส เนี่ย
 • จาก : ยนพ
 • เมื่อ : 2008-11-30 10:57:24

NEW HILUX REVO C-Cab 2x4 ราคาเริ่มต้น 707,000 บาท

พิเศษ : ขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 km. และฟรีค่าแรง 5 ปีหรือ 100,000 km.

1.สำหรับลูกค้าเก่าที่มีสำเนารถโตโยต้า เลือกรับส่วนลด 20,000 หรือส่วนลดดอกเบี้ย 80 สตางค์
2.สำหรับลูกค้าที่มีสำเนารถยี่ห้ออื่น เลือกรับส่วนลด 15,000 หรือ ส่วนลดดอกเบี้ย 60 สตางค์

ขอใบเสนอราคา