5ส.และไคเซ็น เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน

ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5ส.และไคเซ็น

  • All
  • 5 ส.
  • ไคเซ็น
  • ความปลอดภัยต่างๆ
  • การควบคุมคุณภาพ
ช่วยกันดูแลความสะอาด ห้องพักช่าง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 16:01:14

ช่วยกันดูแลความสะอาด ห้องพักช่าง

ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อปราศจากสิ่งสกปรก

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-03-06 16:41:37

ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อปราศจากสิ่งสกปรก

จัดวางแฟ้มให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-03 16:33:40

จัดวางแฟ้มให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย

ช่วยกันรักษาความสะอาดตู้เย็น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-10 16:33:05

ช่วยกันรักษาความสะอาดตู้เย็น

ดูแลเก้าอี้ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-17 16:21:28

ดูแลเก้าอี้ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-16 16:11:26

ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำ

รักษาความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-23 16:28:54

รักษาความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร

ทิ้งเศษอาหารก่อนล้างจาน เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-29 15:00:26

ทิ้งเศษอาหารก่อนล้างจาน เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อ

ทำความสะอาดเครื่องมือ พื้นที่ปฎิบัติงานให้สะอาด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-24 16:36:09

ทำความสะอาดเครื่องมือ พื้นที่ปฎิบัติงานให้สะอาด

ขั้นตอนในการทำความสะอาด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-07 16:25:13

ขั้นตอนในการทำความสะอาด

สะสางกันสักนิดเพื่อความสะอาดและสบายตา

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-14 09:13:14

สะสางกันสักนิดเพื่อความสะอาดและสบายตา

5ส. สถานที่ปฎิบัติงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-31 16:12:13

5ส. สถานที่ปฎิบัติงาน

ช่วยกันรักษาความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-21 13:29:52

ช่วยกันรักษาความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร

แยกชนิดยาให้ถูกประเภท เพื่อให้หยิบใช้งานได้ถูกต้อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-06-07 16:01:46

แยกชนิดยาให้ถูกประเภท เพื่อให้หยิบใช้งานได้ถูกต้อง

5ส.กระจก บานประตูหน้าต่าง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-06-14 16:18:02

5ส.กระจก บานประตูหน้าต่าง

จัดระเบียบชั้นวางหนังสือ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-28 15:55:50

จัดระเบียบชั้นวางหนังสือ

สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าอยู่

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-07-05 13:28:17

สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าอยู่

5 ขั้นตอนทำความสะอาดคีย์บอร์ด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-03-27 16:27:44

5 ขั้นตอนทำความสะอาดคีย์บอร์ด

วิธีเปิดแอร์ในหน้าร้อน ให้ประหยัดไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-04-03 16:17:48

วิธีเปิดแอร์ในหน้าร้อน ให้ประหยัดไฟ

ห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-11 15:55:37

ห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ

ร่วมใจใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-18 16:11:29

ร่วมใจใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

5ส. พื้นที่ศูนย์บริการ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-25 15:53:32

5ส. พื้นที่ศูนย์บริการ

จัดระเบียบชั้นวางเอกสารให้ สะอาดเรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-07-12 16:36:29

จัดระเบียบชั้นวางเอกสารให้ สะอาดเรียบร้อย

สะสางกันสักนิด เพื่อความสะอาดและสบายตา

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-07-19 15:23:48

สะสางกันสักนิด เพื่อความสะอาดและสบายตา

4 วิธีตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรครถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-07-21 16:48:57

4 วิธีตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรครถยนต์

ช่วยกันดูแลรักษาบอร์ดเครื่องมือพิเศษ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-01 15:38:10

ช่วยกันดูแลรักษาบอร์ดเครื่องมือพิเศษ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

วิธีประหยัดพลังงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-07-27 08:46:10

วิธีประหยัดพลังงาน

สูบบุหรี่ให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกทาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-02 16:10:09

สูบบุหรี่ให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกทาง

5ส. คอมพิวเตอร์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-08 16:11:35

5ส. คอมพิวเตอร์

ไม่ติดป้ายประกาศตามกำแพงหรือผนังห้อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-09 09:00:21

ไม่ติดป้ายประกาศตามกำแพงหรือผนังห้อง

วิธีสังเกตุสัญญาณจากรถ ที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาซ่อมแล้ว

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-11 13:44:47

วิธีสังเกตุสัญญาณจากรถ ที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาซ่อมแล้ว

ช่วยกันประหยัดพลังงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-15 16:28:38

ช่วยกันประหยัดพลังงาน

จัดลิ้นชักให้เป็นระเบียบ เพื่อหยิบใช้งานได้สะดวก

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-16 15:21:58

จัดลิ้นชักให้เป็นระเบียบ เพื่อหยิบใช้งานได้สะดวก

มาแยกขยะกันเถอะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 16:07:01

มาแยกขยะกันเถอะ

การดูแลความสะอาดในสถานที่ทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-23 16:04:21

การดูแลความสะอาดในสถานที่ทำงาน

จัดแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-30 16:02:24

จัดแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ

ทำความสะอาดพื้นที่ล้างรถ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-09-06 16:30:24

ทำความสะอาดพื้นที่ล้างรถ

ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-22 16:30:24

ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

5ส. พื้นที่จอดรถ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-05-08 16:18:28

5ส. พื้นที่จอดรถ

ไม่ทิ้งเศษขยะในอ่างล้างมือ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-01 16:40:06

ไม่ทิ้งเศษขยะในอ่างล้างมือ

จัดระเบียบห้องเก็บของ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-09-15 16:18:07

จัดระเบียบห้องเก็บของ

จัดระเบียบตู้ล็อกเกอร์ให้สะอาดเรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-09-20 16:05:43

จัดระเบียบตู้ล็อกเกอร์ให้สะอาดเรียบร้อย

การดูแลรักษาโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-09-27 16:17:08

การดูแลรักษาโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

ช่วยเก็บสายไฟ/สายโทรศัพท์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-10-04 15:59:30

ช่วยเก็บสายไฟ/สายโทรศัพท์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิศ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-28 10:07:24

วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิศ

สร้างสุขลักษณะที่ดี โดยการแยกขยะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-08 16:23:22

สร้างสุขลักษณะที่ดี โดยการแยกขยะ

ช่วยกันรักษาความสะอาดตู้น้ำ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-15 15:56:26

ช่วยกันรักษาความสะอาดตู้น้ำ

ทำความสะอาดมู่ลี่ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-05 15:47:35

ทำความสะอาดมู่ลี่ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

ส.สร้างนิสัย จัดลิ้นชักโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-22 13:31:22

ส.สร้างนิสัย จัดลิ้นชักโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ

ไม่วางสิ่งของ บนตู้เครื่องมือช่าง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-29 10:36:32

ไม่วางสิ่งของ บนตู้เครื่องมือช่าง

ทำความสะอาดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-12 16:30:19

ทำความสะอาดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

ไม่วางสิ่งของขวางทางหนีไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-10-25 15:58:13

ไม่วางสิ่งของขวางทางหนีไฟ

ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องอบสี/ห้องพ่นสี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-05 16:21:56

ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องอบสี/ห้องพ่นสี

ช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องอะไหล่

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-12 16:16:06

ช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องอะไหล่

ช่วยกันรักษาความสะอาด กระถางต้นไม้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-19 16:54:11

ช่วยกันรักษาความสะอาด กระถางต้นไม้

ของที่ไม่ควรไว้บนโต๊ะทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-03 09:44:47

ของที่ไม่ควรไว้บนโต๊ะทำงาน

ประโยช์ที่ได้รับ จากการทำ5ส.

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-19 10:19:15

ประโยช์ที่ได้รับ จากการทำ5ส.

วิธีลดการใช้กระดาษ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-26 16:23:24

วิธีลดการใช้กระดาษ

ห้องประชุมต้องมีความสะอาด เรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-08 09:13:07

ห้องประชุมต้องมีความสะอาด เรียบร้อย

ช่วยกันดูแลความสะอาด พื้นที่ศูนย์บริการ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-22 16:09:26

ช่วยกันดูแลความสะอาด พื้นที่ศูนย์บริการ

ช่วยกันดูแลรักษาแอร์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-06 16:29:31

ช่วยกันดูแลรักษาแอร์

ช่วยกันดูแลให้พื้นที่รับรถมีความสะอาดเรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-13 16:19:42

ช่วยกันดูแลให้พื้นที่รับรถมีความสะอาดเรียบร้อย

จัดตู้เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-27 16:23:02

จัดตู้เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่วางสิ่งของในห้องปั๊มลม

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-01-17 16:12:12

ไม่วางสิ่งของในห้องปั๊มลม

ช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องผสมสี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-01-24 15:52:12

ช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องผสมสี

ห้ามติดป้ายประกาศบริเวณกำแพง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-02-07 15:55:27

ห้ามติดป้ายประกาศบริเวณกำแพง

สูบให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกทาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-02-14 16:21:51

สูบให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกทาง

จัดบอร์ดให้เรียบร้อย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-02 16:51:03

จัดบอร์ดให้เรียบร้อย

สะอาด สะดวก ถังดับเพลิง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-02-28 16:16:31

สะอาด สะดวก ถังดับเพลิง

วิธีดูแลรักษา และการใช้งานเกียร์ออโต้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-12 16:26:51

วิธีดูแลรักษา และการใช้งานเกียร์ออโต้

ยืดอายุรถ ด้วยการจอดให้ถูกวิธี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-18 10:22:17

ยืดอายุรถ ด้วยการจอดให้ถูกวิธี

3 ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ของระบบแอร์รถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-02 16:08:37

3 ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ของระบบแอร์รถยนต์

5 สิ่งที่ควรเช็ครถก่อนเข้าฤดูฝน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-26 15:45:50

5 สิ่งที่ควรเช็ครถก่อนเข้าฤดูฝน

วิธีกำจัดกลิ่นอัพในรถ ด้วยตัวเอง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-06-09 15:47:02

วิธีกำจัดกลิ่นอัพในรถ ด้วยตัวเอง

เช็ครถก่อนเดินทางไกล

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-30 16:09:35

เช็ครถก่อนเดินทางไกล

3 อาการลูกหมากกันโคลงชำรุด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-06-23 16:16:01

3 อาการลูกหมากกันโคลงชำรุด

4 อาการใบปัดน้ำฝนเสีย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-07-07 16:22:09

4 อาการใบปัดน้ำฝนเสีย

ทำอย่างไรถ้าเครื่องยนต์ overheat

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-04-05 15:55:03

ทำอย่างไรถ้าเครื่องยนต์ overheat

วิธีไล่ฝ้ากระจกรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-20 16:19:38

วิธีไล่ฝ้ากระจกรถยนต์

อะไรบ้างที่รถยนต์ของเราควรตรวจเช็คทุกๆ1, 3, 6, 12, เดือน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-03 15:52:37

อะไรบ้างที่รถยนต์ของเราควรตรวจเช็คทุกๆ1, 3, 6, 12, เดือน

วิธีตรวจเช็คแตรรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-25 15:30:01

วิธีตรวจเช็คแตรรถยนต์

วิธีสังเกตความผิดปกติของยางแท่นเครื่อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-17 16:12:11

วิธีสังเกตความผิดปกติของยางแท่นเครื่อง

วิธีจอดรถบนทางลาดชัน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-05-03 16:00:03

วิธีจอดรถบนทางลาดชัน

5 สัญญาณเตือนบนคอนโซลหน้าปัดรถ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-05-31 11:02:55

5 สัญญาณเตือนบนคอนโซลหน้าปัดรถ

สาเหตุที่รถยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดจากอะไรบ้าง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-03 16:03:13

สาเหตุที่รถยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดจากอะไรบ้าง

เทคนิคการดูแลรถในหน้าร้อน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-17 14:34:16

เทคนิคการดูแลรถในหน้าร้อน

ระบบฉีดน้ำกระจกรถ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-30 15:47:22

ระบบฉีดน้ำกระจกรถ

การดูแลรักษาเพลาขับรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-31 16:14:09

การดูแลรักษาเพลาขับรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

วิธีสังเกตสัญญาณจากรถ ที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาซ่อมแล้ว

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-20 16:33:24

วิธีสังเกตสัญญาณจากรถ ที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาซ่อมแล้ว

วิธีสังเกตง่ายๆ อาการล้อแม็กดุ้ง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-14 16:19:43

วิธีสังเกตง่ายๆ อาการล้อแม็กดุ้ง

สีรอยคราบใต้ท้องรถ บอกถึงปัญหาอะไรได้บ้าง?

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-03 15:54:44

สีรอยคราบใต้ท้องรถ บอกถึงปัญหาอะไรได้บ้าง?

วิธีดูแลเบาะรถ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-17 09:11:27

วิธีดูแลเบาะรถ

วิธีดูแลยางรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-15 16:04:15

วิธีดูแลยางรถยนต์

วิธีสังเกตสัญญาณจากรถ ที่บอกเราว่าใกล้ถึงเวลาซ่อมแล้ว

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-29 15:31:01

วิธีสังเกตสัญญาณจากรถ ที่บอกเราว่าใกล้ถึงเวลาซ่อมแล้ว

วิธีตรวจสอบวาล์วน้ำรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-01-12 15:55:14

วิธีตรวจสอบวาล์วน้ำรถยนต์

3 สัญญาณที่ต้องเปลี่ยนสายพานรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-01-26 16:01:33

3 สัญญาณที่ต้องเปลี่ยนสายพานรถยนต์

วิธีเช็ครถ หลังลุยน้ำท่วม

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-28 16:10:26

วิธีเช็ครถ หลังลุยน้ำท่วม

วิธีสังเกตความผิดปกติ ของโช๊คอัพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-02-23 16:08:50

วิธีสังเกตความผิดปกติ ของโช๊คอัพ

ตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้ง ที่นำลิฟต์ยกรถขึ้น-ลง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-28 13:35:55

ตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้ง ที่นำลิฟต์ยกรถขึ้น-ลง

3 ป. ความปลอดภัย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-05-19 16:21:22

3 ป. ความปลอดภัย

ปิดฝาแกลอนน้ำมันทุกครั้งที่ทิ้งในถังขยะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-25 16:02:21

ปิดฝาแกลอนน้ำมันทุกครั้งที่ทิ้งในถังขยะ

สีและความหมายการเตือน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-09 16:11:32

สีและความหมายการเตือน

ความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า ในช่วงฤดูฝน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-06-02 16:25:53

ความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า ในช่วงฤดูฝน

ไม่ควรจัดเก็บสิ่งของบนตู้สูงๆ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-12-23 09:46:52

ไม่ควรจัดเก็บสิ่งของบนตู้สูงๆ

3 อันตรายที่อาจเกิดจากงานเชื่อม

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-06-16 11:55:51

3 อันตรายที่อาจเกิดจากงานเชื่อม

วิธีป้องกันอันตราย จากเครื่องใช้ไฟฟ้า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-13 15:18:44

วิธีป้องกันอันตราย จากเครื่องใช้ไฟฟ้า

5 สาเหตุอันตราย จากรถโฟล์คลิฟท์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-27 15:25:48

5 สาเหตุอันตราย จากรถโฟล์คลิฟท์

เคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างระมัดระวัง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-04 13:20:13

เคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างระมัดระวัง

ความปลอดภัย เกี่ยวกับสารเคมี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-10 16:07:54

ความปลอดภัย เกี่ยวกับสารเคมี

5 วิธีป้องกันหู ในการปฎิบัติงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-08-18 15:49:25

5 วิธีป้องกันหู ในการปฎิบัติงาน

ขับขี่ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-04-12 16:23:42

ขับขี่ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-02-24 16:23:12

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-05-10 16:33:55

ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมี

ปลูกฝังทศนคติที่ดีในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-05-24 16:49:03

ปลูกฝังทศนคติที่ดีในการทำงาน

คติประจำใจ สู่ความปลอดภัย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-09-15 16:19:11

คติประจำใจ สู่ความปลอดภัย

3 จุดที่ไม่ควรวางสิ่งของ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-10-06 15:54:00

3 จุดที่ไม่ควรวางสิ่งของ

มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-26 08:48:25

มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

สายเติมลมใช้เสร็จแล้ว เก็บให้เป็นระเบียบ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-10 16:05:53

สายเติมลมใช้เสร็จแล้ว เก็บให้เป็นระเบียบ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-24 16:14:47

ความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี

อาการและวิธีป้องกันจากโรคฮิทสโตรก

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-07 16:02:17

อาการและวิธีป้องกันจากโรคฮิทสโตรก

วิธีเตรียมตัวก่อนเข้าบ้านหลังน้ำลด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-21 16:02:30

วิธีเตรียมตัวก่อนเข้าบ้านหลังน้ำลด

วิธีใช้ถังดับเพลิง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-10 16:01:15

วิธีใช้ถังดับเพลิง

หลัก3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-11-24 16:09:46

หลัก3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ

วิธีการใช้บันไดทรงAให้ปลอดภัย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-08 16:41:38

วิธีการใช้บันไดทรงAให้ปลอดภัย

ช่วยกันใช้ ช่วยกันดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้าออฟฟิศ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-12-22 16:29:07

ช่วยกันใช้ ช่วยกันดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้าออฟฟิศ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับความร้อน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2024-03-01 16:17:29

ความปลอดภัยเกี่ยวกับความร้อน

หัวกระตุกสำหรับเครื่องเชื่อมกระตุก

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 10:38:34

หัวกระตุกสำหรับเครื่องเชื่อมกระตุก

อุปกรณ์ตะไบ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:04:39

อุปกรณ์ตะไบ

ปัญหาที่เอามาทำ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:05:56

ปัญหาที่เอามาทำ KAIZEN

ขั้นตอนการทำ KAIZEN ง่ายๆในชีวิตประจำวัน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:07:22

ขั้นตอนการทำ KAIZEN ง่ายๆในชีวิตประจำวัน

ฝาถังขยะจากแม็กไลเนอร์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-10 13:28:07

ฝาถังขยะจากแม็กไลเนอร์

ประดิษฐ์อุปกรณ์บัวรดน้ำต้นไม้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:08:45

ประดิษฐ์อุปกรณ์บัวรดน้ำต้นไม้

4วิธีในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-11-10 13:29:24

4วิธีในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ในการใช้ 5ส. ร่วมกับ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:09:57

ประโยชน์ในการใช้ 5ส. ร่วมกับ KAIZEN

KAIZEN การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:11:09

KAIZEN การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

ป้ายตรวจเช็คถังดับเพลิง (ปรับปรุงใหม่)

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:12:12

ป้ายตรวจเช็คถังดับเพลิง (ปรับปรุงใหม่)

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการทำ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:14:04

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการทำ KAIZEN

ขั้นตอนในการปรับปรุงแบบ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:15:24

ขั้นตอนในการปรับปรุงแบบ KAIZEN

ทำไมต้อง KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:16:14

ทำไมต้อง KAIZEN

การ์ดแจ้งประเภทการจ่ายเงิน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:17:02

การ์ดแจ้งประเภทการจ่ายเงิน

กล่องใส่น๊อต

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:20:54

กล่องใส่น๊อต

ความสำคัญในกระบวนการของ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:21:59

ความสำคัญในกระบวนการของ KAIZEN

ประโยชน์ของ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:22:56

ประโยชน์ของ KAIZEN

5 ส่วนหลักของ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:23:43

5 ส่วนหลักของ KAIZEN

ต่อประกันภัยกับพิธาน สบายใจหายห่วง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:25:31

ต่อประกันภัยกับพิธาน สบายใจหายห่วง

KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:26:11

KAIZEN

ที่ม้วนเก็บสายไฟพัดลม

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:26:55

ที่ม้วนเก็บสายไฟพัดลม

เราทำ PDCA เพื่ออะไร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:27:40

เราทำ PDCA เพื่ออะไร

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:28:47

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำ KAIZEN

5 ข้อที่ควรมีในองค์กร ก่อนนำ KAIZEN ไปใช้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:29:55

5 ข้อที่ควรมีในองค์กร ก่อนนำ KAIZEN ไปใช้

ทำ KAIZEN ขจัดความสูญเปล่าขององค์กร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:31:06

ทำ KAIZEN ขจัดความสูญเปล่าขององค์กร

KAIZEN อย่างง่ายใน 3 ขั้นตอน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:32:03

KAIZEN อย่างง่ายใน 3 ขั้นตอน

TEAMWORK อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:33:19

TEAMWORK อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยหลักของ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:34:15

ปัจจัยหลักของ KAIZEN

เครื่องมือของ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:35:03

เครื่องมือของ KAIZEN

กระถางต้นไม้จากเศษผ้าเหลือใช้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:37:12

กระถางต้นไม้จากเศษผ้าเหลือใช้

ขั้นตอนในการปรับปรุงแบบไคเซ็น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:38:01

ขั้นตอนในการปรับปรุงแบบไคเซ็น

ไคเซ็น คืออะไร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:38:40

ไคเซ็น คืออะไร

แง่มุมหลักของไคเซ็น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:39:27

แง่มุมหลักของไคเซ็น

แบบฟอร์มใบขออนุญาตการปฏิบัติงานในที่สูง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:40:38

แบบฟอร์มใบขออนุญาตการปฏิบัติงานในที่สูง

เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:42:05

เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ

ความสำคัญของ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:43:38

ความสำคัญของ KAIZEN

เครื่องอัดกระป๋อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:44:15

เครื่องอัดกระป๋อง

ที่เก็บน้ำฝนสำหรับรดน้ำต้นไม้ / ต้นสมุนไพร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:45:23

ที่เก็บน้ำฝนสำหรับรดน้ำต้นไม้ / ต้นสมุนไพร

KAIZEN เพิ่มพลังแผนการทำงานให้งานเดินหน้า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:46:32

KAIZEN เพิ่มพลังแผนการทำงานให้งานเดินหน้า

ไม้เก่านำมาใช้ใหม่

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:47:11

ไม้เก่านำมาใช้ใหม่

5 ข้อที่ควรมีในองค์กร ก่อนนำไคเซ็นไปใช้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:24:01

5 ข้อที่ควรมีในองค์กร ก่อนนำไคเซ็นไปใช้

KAIZEN ไม่ใช่งานส่วนเกินนอกเหนืองานประจำ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:48:12

KAIZEN ไม่ใช่งานส่วนเกินนอกเหนืองานประจำ

เสาไฟจราจร จากขวดน้ำยาแอร์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:25:28

เสาไฟจราจร จากขวดน้ำยาแอร์

KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:49:13

KAIZEN

4 ปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานดีมีประสิทธิภาพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:27:44

4 ปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานดีมีประสิทธิภาพ

5 วิธีบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:50:33

5 วิธีบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5 วิธีการหาไอเดียในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:28:50

5 วิธีการหาไอเดียในการทำงาน

สิ่งที่สำคัญของการทำงานเป็น TEAMWORK

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:51:38

สิ่งที่สำคัญของการทำงานเป็น TEAMWORK

หุ้มรถเข็นถ่วงล้อโดยยางในรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:29:59

หุ้มรถเข็นถ่วงล้อโดยยางในรถยนต์

5 วิธีการหาไอเดียในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:52:32

5 วิธีการหาไอเดียในการทำงาน

การทำ Kaizen มีผลต่อการพัฒนางานและพัฒนาคน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:31:11

การทำ Kaizen มีผลต่อการพัฒนางานและพัฒนาคน

แผ่นตัดสก๊อตไบร์ท

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:53:21

แผ่นตัดสก๊อตไบร์ท

ต้นคริสต์มาสจากท่อ PVC

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-01-09 09:32:13

ต้นคริสต์มาสจากท่อ PVC

เทคนิคช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลา

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:54:10

เทคนิคช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลา

ปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:55:08

ปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ

เก็นจิ เก็นบุตซึ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:56:04

เก็นจิ เก็นบุตซึ

ทัศนคติที่พึงประสงค์ต่อความสำเร็จของไคเซ็น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:57:08

ทัศนคติที่พึงประสงค์ต่อความสำเร็จของไคเซ็น

5 วิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:58:11

5 วิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ทำ KAIZEN จัดระเบียบองค์กร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:59:06

ทำ KAIZEN จัดระเบียบองค์กร

ขั้นตอนการทำไคเซ็นง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 13:59:52

ขั้นตอนการทำไคเซ็นง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

การทำไคเซ็นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:00:43

การทำไคเซ็นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป

KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:01:23

KAIZEN

ทำ KAIZEN เพิ่มพลังแผนการทำงานให้งานก้าวหน้า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:02:31

ทำ KAIZEN เพิ่มพลังแผนการทำงานให้งานก้าวหน้า

ประโยชน์ในการใช้ 5ส. ร่วมกับ ไคเซ็น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:03:23

ประโยชน์ในการใช้ 5ส. ร่วมกับ ไคเซ็น

ไคเซ็น การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:04:11

ไคเซ็น การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

หลักของไคเซ็น 5 ส่วน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:05:07

หลักของไคเซ็น 5 ส่วน

เพิ่มลายเซ็น เช็คสต็อก EXCEL โดยมือถือ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:05:59

เพิ่มลายเซ็น เช็คสต็อก EXCEL โดยมือถือ

เครื่องมือถอดพวงมาลัยรถยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:06:30

เครื่องมือถอดพวงมาลัยรถยนต์

การทำไคเซ็นมีผลต่อการพัฒนางานและพัฒนาคน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:07:07

การทำไคเซ็นมีผลต่อการพัฒนางานและพัฒนาคน

วิธีในการดำเนินงาน KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:07:35

วิธีในการดำเนินงาน KAIZEN

ปรับเปลี่ยนใบปะหน้า แคมเปญ REVO SPECIFIC GROUP 2564 ตามจดหมาย TMT

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:08:41

ปรับเปลี่ยนใบปะหน้า แคมเปญ REVO SPECIFIC GROUP 2564 ตามจดหมาย TMT

ตัวยึดฟลายวีล

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:09:09

ตัวยึดฟลายวีล

แท่นวางพ่นล้อแม็กซ์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:09:37

แท่นวางพ่นล้อแม็กซ์

QR CODE ที่ลูกค้าต้องทำใช้ในการรับรถ (ต่อยอดจาก SS2)

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:10:56

QR CODE ที่ลูกค้าต้องทำใช้ในการรับรถ (ต่อยอดจาก SS2)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำไคเซ็น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:11:28

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำไคเซ็น

ทำไคเซ็นงานประจำวันที่เต็มไปด้วยความสูญเปล่า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:12:17

ทำไคเซ็นงานประจำวันที่เต็มไปด้วยความสูญเปล่า

เหล็กล๊อคประตูกันเคลื่อนไหว

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:12:58

เหล็กล๊อคประตูกันเคลื่อนไหว

เพิ่มประสิทธิภาพในที่ประชุมด้วย KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:13:51

เพิ่มประสิทธิภาพในที่ประชุมด้วย KAIZEN

เปลี่ยนความสูญเปล่าให้กลายเป็นผลกำไร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:14:32

เปลี่ยนความสูญเปล่าให้กลายเป็นผลกำไร

แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มการสอบสวนอุบัติเหตุ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:15:12

แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มการสอบสวนอุบัติเหตุ

KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:15:43

KAIZEN

เราทำ PDCA เพื่ออะไร

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:16:11

เราทำ PDCA เพื่ออะไร

ตารางคิวล้างรถ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:16:35

ตารางคิวล้างรถ

บอร์ดติดตามรถค้าง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:17:05

บอร์ดติดตามรถค้าง

ยืดอายุการใช้งานของสายแก๊ส

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:17:35

ยืดอายุการใช้งานของสายแก๊ส

5 ข้อที่ควรมีในองค์กรก่อนนำไคเซ็นไปใช้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 14:18:31

5 ข้อที่ควรมีในองค์กรก่อนนำไคเซ็นไปใช้

EP.116 Team work

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:49:15

EP.116 Team work

EP.117 กาน้ำร้อนเก่าพัง แต่ฝากาน้ำร้อนยังใช้ได้ เราขอนะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:50:52

EP.117 กาน้ำร้อนเก่าพัง แต่ฝากาน้ำร้อนยังใช้ได้ เราขอนะ

EP.118 ประโยชน์ในการใช้ 5ส. ร่วมกับ Kaizen

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:51:33

EP.118 ประโยชน์ในการใช้ 5ส. ร่วมกับ Kaizen

EP.119 เครื่องช่วยยกแอร์พัดลมโบว์เวอร์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:52:16

EP.119 เครื่องช่วยยกแอร์พัดลมโบว์เวอร์

EP.120 การทำ Kaizen ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:52:54

EP.120 การทำ Kaizen ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป

งานต่อยอด - ตะแกรงเคาะเศษฝุ่นจากผ้ายางรองพื้น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-30 14:03:59

งานต่อยอด - ตะแกรงเคาะเศษฝุ่นจากผ้ายางรองพื้น

EP.121 อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:53:25

EP.121 อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง

EP.122 4 ข้อต้องรู้ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายๆ แต่ได้ผลดี

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:54:14

EP.122 4 ข้อต้องรู้ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายๆ แต่ได้ผลดี

EP.123 กล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆจากวัสดุเหลือใช้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:55:09

EP.123 กล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆจากวัสดุเหลือใช้

EP.124 อัพเดทคู่มือค่าใช้จ่ายงานเช็คระยะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:55:48

EP.124 อัพเดทคู่มือค่าใช้จ่ายงานเช็คระยะ

EP.125 7 วิธีปลุกไฟในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:56:25

EP.125 7 วิธีปลุกไฟในการทำงาน

EP.126 ถุงใส่อะไหล่รีไซเคิล

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-03-20 13:57:14

EP.126 ถุงใส่อะไหล่รีไซเคิล

EP.103 ปัญหาที่นำมาทำ KAIZEN

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-24 13:17:28

EP.103 ปัญหาที่นำมาทำ KAIZEN

ep.104 ถังขยะ DIY

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-24 13:18:49

ep.104 ถังขยะ DIY

EP.105 KAIZEN การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-24 13:19:25

EP.105 KAIZEN การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

EP.106 กากกาแฟใช้ประโยชน์ได้อีก

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-24 13:20:09

EP.106 กากกาแฟใช้ประโยชน์ได้อีก

5 วิธีเติมไฟสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-21 10:41:18

5 วิธีเติมไฟสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงาน

ep.100 กล่องทิชชู / กระถางต้นไม้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:51:22

ep.100 กล่องทิชชู / กระถางต้นไม้

หัวใจสำคัญของการทำงานระบบทีม

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:51:12

หัวใจสำคัญของการทำงานระบบทีม

ด้ามจับไม้ถูรีดน้ำ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:51:00

ด้ามจับไม้ถูรีดน้ำ

กล่องใส่เครื่องมือขณะติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:50:51

กล่องใส่เครื่องมือขณะติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

4 วิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:50:39

4 วิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:50:27

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:50:13

ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

Kaizen

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:50:02

Kaizen

ค้อนตุ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:49:50

ค้อนตุ

4 วิธีการพัฒนาตนเองในการทำงาน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:52:23

4 วิธีการพัฒนาตนเองในการทำงาน

โน๊ตเตือนการเติมน้ำมันของแต่ละรุ่น

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:53:25

โน๊ตเตือนการเติมน้ำมันของแต่ละรุ่น

5 วิธีบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-09-20 13:54:27

5 วิธีบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ