ฝึกอบรม ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับรถยนต์

ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ การดูแลรถยนต์ ระบบของรถยนต์

ฝึกอบรม

  • All
  • เครื่องยนต์
  • ช่วงล่าง
  • ส่งกำลัง
  • ไฟฟ้า
  • ระบบเบรก
  • ความปลอดภัย
  • สัญลักษณ์
  • ทั่วไป
HAC

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 14:53:41

HAC

เฟืองท้าย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:00:13

เฟืองท้าย

เข็ดขัด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:07:11

เข็ดขัด

BMS

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:23:28

BMS

RCTA

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:24:05

RCTA

LDA

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:24:31

LDA

ระบบรองรับ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:37:47

ระบบรองรับ

ช่วงล่าง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:49:14

ช่วงล่าง

พวงมาลัย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:06:15

พวงมาลัย

เเผ่นป้ายทะเบียน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 14:50:42

เเผ่นป้ายทะเบียน

การขอเเผ่นป้าย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 14:55:35

การขอเเผ่นป้าย

ป้ายเเดง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 14:57:28

ป้ายเเดง

หลังคาโซล่า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 14:59:31

หลังคาโซล่า

ไม่ควรใช้ผ้าเเห้ง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:04:14

ไม่ควรใช้ผ้าเเห้ง

ระยะเวลา

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:05:58

ระยะเวลา

PHYD

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:06:44

PHYD

ป้ายเเดง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:07:28

ป้ายเเดง

ข้อควรระวัง เมื่่อคุณใช้ GPS นำทาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:23:44

ข้อควรระวัง เมื่่อคุณใช้ GPS นำทาง

ขับรถลุยฝน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:08:43

ขับรถลุยฝน

T-connect

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:25:44

T-connect

GPS

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:29:25

GPS

PHYD

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:10:24

PHYD

GPS

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:30:08

GPS

PHYD

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:11:34

PHYD

ระบบฟอกอากาศ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:32:22

ระบบฟอกอากาศ

เเผ่นทะเบียน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:12:46

เเผ่นทะเบียน

ระบบฟอกอากาศ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:32:58

ระบบฟอกอากาศ

ทางเอก ทางโท

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:38:15

ทางเอก ทางโท

ขับจี้ท้าย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:39:07

ขับจี้ท้าย

สติกเกอร์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:40:13

สติกเกอร์

เเผงโซลาเซล

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:44:17

เเผงโซลาเซล

สีฟุตบาท

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:45:21

สีฟุตบาท

ปะยาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:46:32

ปะยาง

ปะยาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:46:56

ปะยาง

ถอยหลัง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:10:41

ถอยหลัง

รถชน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:11:06

รถชน

ไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:12:10

ไฟ

ไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:12:31

ไฟ

ไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:13:03

ไฟ

ดอกยาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:13:29

ดอกยาง

น้ำมันเชื้้อเพลิง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:50:41

น้ำมันเชื้้อเพลิง

เชื้อเพลิง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:51:17

เชื้อเพลิง

ลายดอกยาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:55:53

ลายดอกยาง

ควบคุมมลภาวะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:56:54

ควบคุมมลภาวะ

CCVT

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:58:22

CCVT

FPS

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:59:01

FPS

ความจุของกล้อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:59:42

ความจุของกล้อง

HUd

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:05:34

HUd

รถยางเเตก

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:06:46

รถยางเเตก

รถเสีย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:07:37

รถเสีย

รถเสีย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:07:57

รถเสีย

เสียงดังที่ล้อ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:08:28

เสียงดังที่ล้อ

น้ำมันเครื่่อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:09:04

น้ำมันเครื่่อง

CAMRY

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:16:23

CAMRY

คินโตะ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:17:24

คินโตะ

กลิ่นเหม็นไหม้

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:18:07

กลิ่นเหม็นไหม้

กรณีรถเสีย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:18:40

กรณีรถเสีย

น้ำหยดใต้ท้องเครื่อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:20:02

น้ำหยดใต้ท้องเครื่อง

กลิ่นเหม็นอับ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:20:42

กลิ่นเหม็นอับ

เสียงดังจากเครื่องยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:21:54

เสียงดังจากเครื่องยนต์

เปิดเเอร์จากรีโมท

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:22:35

เปิดเเอร์จากรีโมท

เบรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:46:40

เบรค

เบรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:47:19

เบรค

เบรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:47:48

เบรค

เบรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:48:14

เบรค

เบรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:48:37

เบรค

เบรค

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:57:54

เบรค

อุปกรณ์ปะยาง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:45:57

อุปกรณ์ปะยาง

ส่งกำลัง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:49:56

ส่งกำลัง

เฟืองท้าย

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:00:51

เฟืองท้าย

ระบบไฮบริด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 14:52:43

ระบบไฮบริด

กรองน้ำมัน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:00:31

กรองน้ำมัน

เชืื้อเพลงเบนซิน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:03:01

เชืื้อเพลงเบนซิน

ไฮบริด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:08:00

ไฮบริด

ไฮบริด

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:09:17

ไฮบริด

หัวเทียน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:11:01

หัวเทียน

น้ำมันเครื่อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:30:52

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:31:34

น้ำมันเครื่อง

หัวเทียน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2022-10-13 15:12:14

หัวเทียน

เครื่องยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:44:47

เครื่องยนต์

หัวเทียน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:09:40

หัวเทียน

HVE

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:13:25

HVE

เครื่องยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:14:12

เครื่องยนต์

CAMRY

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:16:50

CAMRY

เครื่องยนต์

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-26 09:22:59

เครื่องยนต์

ไฟหน้า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:37:00

ไฟหน้า

ไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 10:39:43

ไฟ

ไฟ

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 11:11:46

ไฟ

ไฟหน้า

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 13:57:28

ไฟหน้า

ไฟเตือน

วันที่อัพโหลดรูปภาพ : 2023-04-25 14:01:19

ไฟเตือน