ค้นหาบทความ

หมวดหมู่

 ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์(20)
 บทความทั่วไป(71)
 เทคนิคเกี่ยวกับรถ(42)
 ถาม-ตอบที่น่าสนใจ(6)
 ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค(75)
 อะไหล่(21)
 การดูแลรักษารถ(58)
 การใช้รถ(80)
 Camry Hybrid(13)
 อื่นๆ(34)

บทความล่าสุด

ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่ 3
VENTURY & COMMUTER 2018
New Camry 2018
เพิ่มใหม่ ไฉไล กว่าเดิม กับ YARIS SEDAN ATIV และ HATCHBACK
มาอีกแล้วครับ REVO 2018
VIOS GT STREET
ตอกย้ำกับคำว่า REVO
TNGA คืออะไร?
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
กล้องวีดีโอ ติดรถยนต์ของโตโยต้า
เบรกมือแบบไฟฟ้า
ความหมาย..ป้ายสัญลักษณ์
ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่ 2
ที่สุดของความหรู คู่ผู้นำ
โตโยต้า C-HR มาแล้วครับ ตอนที่ 2
C-HR มาแล้วครับ ตอนที่ 1
โตโยต้า C-HR มาแล้วครับ
ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ทำไมต้องแจ้งบริษัทประกันภัย ?
ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่1
HILUX REVO ROCCO

 

พรบ.รถยนต์ : หมวด 4 บทกำหนดโทษ

เมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2550เวลา11:16:37 บทความทั้งหมด   แสดงความคิดเห็น(1)

หมวด 4
บทกำหนดโทษ

--------------- 

     มาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา 5 (2) (3) (5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) หรือ (16) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
     มาตรา 59(4) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
     มาตรา 60(5) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคสอง และวรรคสามมาตรา 11 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง มาตรา 13 วรรคหนึ่งมาตรา 14 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 18 วรรคหนึ่ง มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 หรือมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
     มาตรา 61 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 28 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
     มาตรา 62 ผู้ใดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนตร์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนตร์รับจ้างระหว่างจังหวัดในท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หรือไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 23 วรรคสอง หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
     มาตรา 63 ผู้ใดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนตร์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนหรือรถยนตร์รับจ้างระหว่างจังหวัดในท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
     มาตรา 64 ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     มาตรา 65 ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุหรือระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
     มาตรา 66 ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท มาตรา 66 ทวิ(1) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการซึ่งสั่งตาม มาตรา 57 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
     มาตรา 67 ผู้ใด
     (1) ให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้แก่ตน
     (2) ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง
     (3) ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้แก่ผู้อื่น
     (4) เปลี่ยนแปลงโดยวิธีใด ๆ หรือปิดบังทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้ ประจำรถ หรือ
     (5) ใช้รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 9 หรือยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีประจำปีตามมาตรา 30 หรือลดภาษีประจำปีตามมาตรา 31 ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับยกเว้นหรือลด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

ขึ้นด้านบน   ส่งบทความนี้ให้เพื่อน   สั่งพิมพ์หน้านี้   แสดงความคิดเห็น(1)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 พรบ.จราจรทางบก : การใช้ทางเดินรถ
 โทรศัพท์มือถือทุกค่ายสามารถไปขอแก้อีมี่ได้
 คุณสมบัติของมหาบุรุษ
 วิจัยใหม่กินนมดี ไม่เป็นโรคหัวใจ
 สีรถกับโชคชะตา
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง "พรบ.รถยนต์ : หมวด 4 บทกำหนดโทษ"

ความคิดเห็น (1)

ความคิดเห็นที่ 1
 สมศักกดิ์ ทัพพะธำรง
เมื่อ 2010-11-07 12:18:31
ผมขออนุญาต คัดลอกรูปเครื่องหมายจราจร ไปเขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายจราจร พร้อมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรถนะครับ

ขอบคุณมากครับ ถ้าเขียนเรื่องนี้จบ จะมาขอข้อมูลใหม่ครับ
สวัสดีครับ
1