ราคารวม VAT เงินดาวน์ | ดอกเบี้ย | ระยะเวลา: เบี้ยประกันภัยโดยประมาณ สมนาคุณพิเศษ
ไม่มี


ราคาแก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อ : เมื่อ : 1 สิงหาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยแก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อ : 1 สิงหาคม 2559

ราคาและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกขายทุกสาขา

หมายเหตุ :

* สัญลักษณ์ toyota หมายถึง รถสีขาวมุกต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาท

* ราคาข้างต้นนี้ เป็นราคารวม VAT และเครื่องปรับอากาศแล้ว

* อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ระยะเวลาผ่อนชำระและวันออกรถ

* อัตราค่าเบี้ยประกันภัยโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับอัตราเบี้ยประกัน แต่ละบริษัทประกันภัย

Copyright © 2010 phithan-toyota.com, E-mail : phithan@phithan-toyota.com สาขาสุรวงศ์ : 0-2234-8760 ,
สาขาเพชรบุรี : 0-2716-6360, สาขารามอินทรา : 0-2973-1500, สาขาอู่สี รามอินทรา 0-2522-6859,
สาขาทวีวัฒนา 0-2888-2999 Call Center 0-2973-1268