ค้นหาบทความ

หมวดหมู่

 ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์(20)
 บทความทั่วไป(71)
 เทคนิคเกี่ยวกับรถ(42)
 ถาม-ตอบที่น่าสนใจ(10)
 ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค(79)
 อะไหล่(21)
 การดูแลรักษารถ(58)
 การใช้รถ(81)
 Camry Hybrid(13)
 อื่นๆ(34)

บทความล่าสุด

รถยนต์ไฮบริด การใช้โหมด EV บ่อย ๆ จะทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ?
ลูกปืนล้อเสื่อมสภาพจะทราบได้อย่างไร ?
ลูกปืนล้อ มีหน้าที่อะไร?
ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ
โครงสร้าง TNGA มีส่วนใดเป็น องค์ประกอบที่ทำให้มีความสุนทรียภาพ แห่งการเดินทางอย่างแท้จริง ?
ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ
อุปกรณ์ที่น่าสนใจ ในฟอร์จูนเนอร์
VIOS 2019
Body Control with Torque Cemand คืออะไร
ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่ 3
VENTURY & COMMUTER 2018
New Camry 2018
เพิ่มใหม่ ไฉไล กว่าเดิม กับ YARIS SEDAN ATIV และ HATCHBACK
มาอีกแล้วครับ REVO 2018
VIOS GT STREET
ตอกย้ำกับคำว่า REVO
TNGA คืออะไร?
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
กล้องวีดีโอ ติดรถยนต์ของโตโยต้า
เบรกมือแบบไฟฟ้า

 

กฏหมายใหม่ ! ประกันชั้น 1 ไม่ต้องทำ พรบ.

เมื่อ : 08 พฤษภาคม 2551เวลา09:26:57 ข่าวทั้งหมด   แสดงความคิดเห็น(11)

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน


               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
               โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

               มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๕๑”
               มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
               “สำหรับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัย
ครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

ขึ้นด้านบน   ส่งบทความนี้ให้เพื่อน   สั่งพิมพ์หน้านี้   แสดงความคิดเห็น(11)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  ประกาศกรมประกันภัย : รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV และ LPG ทำประกันภัยได้ตามปกติ
 Toyota Eco - Friendly
 ใหม่ล่าสุด !!! Toyota Yaris โตโยต้า ยาริส รุ่น TRD Sportivo ใหม่
 ใหม่ ! Camry 2.4V Extremo เพียง 150 คันเท่านั้น
 ด่วน! ขยายระยะเวลาการผลิตรถยนต์โตโยต้า Camry รุ่น 2.0G Extremo

ความคิดเห็น (11)

ความคิดเห็นที่ 11
เมื่อ 2011-05-28 20:26:35
แล้วทำไมบริษัทประกันไม่บอกเรา ให้เราทำทั้งสองอย่างเลย
ความคิดเห็นที่ 10
เมื่อ 2011-01-04 15:26:02
เห็นตามความเห็นที่6 เจ้าหน้าที่รับจ่ายภาษีที่ขนส่งเขาขอส่วนที่เป็น พรบ ของกรมธรรม์ครับ ตั้งแต่ปี51มาเนี่ย บริษัทประกันกับสนงคุ้มครองผู้ประสบภัยก็รับและไปแล้ว ว่าไม๊ (ใครรู้จริงช่วยไขปริศนาหน่อย จะเป็นพระคุณยิ่ง)
ความคิดเห็นที่ 9
เมื่อ 2010-03-12 13:03:00
ดีๆๆๆเพราะประกันชั้น1ก็ครอบคลุมอยู่แล้ว
ความคิดเห็นที่ 8
เมื่อ 2010-02-14 12:11:15
กฎหมายใหม่แต่จราจรเก่า เดี๋ยวก็หาว่าเราหัวหมออีก
ความคิดเห็นที่ 7
เมื่อ 2009-04-05 20:05:12
การจะนำอะไรโพสกรุณาศึกษาให้ดีก่อน ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบเข้าใจผิด นำข้อมูลส่วนเดียวมาลง โดยไม่นำข้อมุลส่วนอื่นมาประกอบพิจารณา แล้วยังไม่มีการแก้ไข ขอแนะนำนะครับก่อนที่จะโพลเกี่ยวกับเรื่องในให้โทรปรึกษา สนง.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ ซะก่อนจะได้ไม่หน้าแตก
ความคิดเห็นที่ 6
เมื่อ 2009-04-05 09:53:40
ไม่ทำ พรบ. แล้วต่อภาษีได้หรือเปล่า เพราะไฟเน้นท์ บอกว่า จะต่อภาษีได้ต้องมีส่วนหางของ พรบ. ไปแสดงด้วย ยังไงดีรบ
ความคิดเห็นที่ 5
p
เมื่อ 2008-10-04 14:13:50
เซลล์ยังเก็บเงินค่าพรบ.อยู่เลยค่ะ สี่ร้อยกว่าบาท
ออกรถเมื่อ 25 ก.ย.51 นี่เอง ที่พิธานรามอิทรา
ความคิดเห็นที่ 4
เมื่อ 2008-05-22 11:39:41
เริ่มใช้แล้วครับ
ขับแล้วโทร โดนจับแน่ !
ความคิดเห็นที่ 3
เมื่อ 2008-05-21 14:49:09
ภาษากฎหมายอ่านยากครับมีผลบังคับใช้วัน/เดือน/ปีที่เท่าไหร่ชัดเจนกว่าครับ
ความคิดเห็นที่ 2
เมื่อ 2008-05-14 14:21:40
ถ้ารถที่ทำประกันชั้น 1 หลังจากวันที่ 17 ส.ค.51 ก็ไม่ต้องทำ พรบ.แล้วใช่ไหมครับ และบริษัทประกันจะแจ้งให้เราทราบหรือเปล่าครับ
ความคิดเห็นที่ 1
เมื่อ 2008-05-09 23:10:34
ควรประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ และแจ้งคุณตำรวจปฏิบัติให้ถูกต้อง
1