ค้นหาบทความ

หมวดหมู่

 ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์(20)
 บทความทั่วไป(69)
 เทคนิคเกี่ยวกับรถ(42)
 ถาม-ตอบที่น่าสนใจ(6)
 ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค(74)
 อะไหล่(21)
 การดูแลรักษารถ(58)
 การใช้รถ(80)
 Camry Hybrid(13)
 อื่นๆ(34)

บทความล่าสุด

เพิ่มใหม่ ไฉไล กว่าเดิม กับ YARIS SEDAN ATIV และ HATCHBACK
มาอีกแล้วครับ REVO 2018
VIOS GT STREET
ตอกย้ำกับคำว่า REVO
TNGA คืออะไร?
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
กล้องวีดีโอ ติดรถยนต์ของโตโยต้า
เบรกมือแบบไฟฟ้า
ความหมาย..ป้ายสัญลักษณ์
ราคารถ (โตโยต้า)ที่น่าสนใจ ตอนที่.2
ที่สุดของความหรู คู่ผู้นำ
โตโยต้า C-HR มาแล้วครับ ตอนที่ 2
C-HR มาแล้วครับ ตอนที่ 1
โตโยต้า C-HR มาแล้วครับ
ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ทำไมต้องแจ้งบริษัทประกันภัย ?
ราคารถ (โตโยต้า)ที่น่าสนใจ ตอนที่1
HILUX REVO ROCCO
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับรถ
Eco Sticker ?
New Yaris Hatchback

 

กฏหมายใหม่ ! ประกันชั้น 1 ไม่ต้องทำ พรบ.

เมื่อ : 08 พฤษภาคม 2551เวลา09:26:57 ข่าวทั้งหมด   แสดงความคิดเห็น(11)

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน


               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
               โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

               มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๕๑”
               มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
               “สำหรับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัย
ครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

ขึ้นด้านบน   ส่งบทความนี้ให้เพื่อน   สั่งพิมพ์หน้านี้   แสดงความคิดเห็น(11)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 ใหม่ ! Camry 2.4V Extremo เพียง 150 คันเท่านั้น
 การรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์(e-Banking)
 Toyota Eco - Friendly
  ประกาศกรมประกันภัย : รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV และ LPG ทำประกันภัยได้ตามปกติ
 ยี่ห้อและรุ่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ร่วมกับระบบ Bluetooth ของโตโยต้า

ความคิดเห็น (11)

ความคิดเห็นที่ 11
เมื่อ 2011-05-28 20:26:35
แล้วทำไมบริษัทประกันไม่บอกเรา ให้เราทำทั้งสองอย่างเลย
ความคิดเห็นที่ 10
เมื่อ 2011-01-04 15:26:02
เห็นตามความเห็นที่6 เจ้าหน้าที่รับจ่ายภาษีที่ขนส่งเขาขอส่วนที่เป็น พรบ ของกรมธรรม์ครับ ตั้งแต่ปี51มาเนี่ย บริษัทประกันกับสนงคุ้มครองผู้ประสบภัยก็รับและไปแล้ว ว่าไม๊ (ใครรู้จริงช่วยไขปริศนาหน่อย จะเป็นพระคุณยิ่ง)
ความคิดเห็นที่ 9
เมื่อ 2010-03-12 13:03:00
ดีๆๆๆเพราะประกันชั้น1ก็ครอบคลุมอยู่แล้ว
ความคิดเห็นที่ 8
เมื่อ 2010-02-14 12:11:15
กฎหมายใหม่แต่จราจรเก่า เดี๋ยวก็หาว่าเราหัวหมออีก
ความคิดเห็นที่ 7
เมื่อ 2009-04-05 20:05:12
การจะนำอะไรโพสกรุณาศึกษาให้ดีก่อน ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบเข้าใจผิด นำข้อมูลส่วนเดียวมาลง โดยไม่นำข้อมุลส่วนอื่นมาประกอบพิจารณา แล้วยังไม่มีการแก้ไข ขอแนะนำนะครับก่อนที่จะโพลเกี่ยวกับเรื่องในให้โทรปรึกษา สนง.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ ซะก่อนจะได้ไม่หน้าแตก
ความคิดเห็นที่ 6
เมื่อ 2009-04-05 09:53:40
ไม่ทำ พรบ. แล้วต่อภาษีได้หรือเปล่า เพราะไฟเน้นท์ บอกว่า จะต่อภาษีได้ต้องมีส่วนหางของ พรบ. ไปแสดงด้วย ยังไงดีรบ
ความคิดเห็นที่ 5
p
เมื่อ 2008-10-04 14:13:50
เซลล์ยังเก็บเงินค่าพรบ.อยู่เลยค่ะ สี่ร้อยกว่าบาท
ออกรถเมื่อ 25 ก.ย.51 นี่เอง ที่พิธานรามอิทรา
ความคิดเห็นที่ 4
เมื่อ 2008-05-22 11:39:41
เริ่มใช้แล้วครับ
ขับแล้วโทร โดนจับแน่ !
ความคิดเห็นที่ 3
เมื่อ 2008-05-21 14:49:09
ภาษากฎหมายอ่านยากครับมีผลบังคับใช้วัน/เดือน/ปีที่เท่าไหร่ชัดเจนกว่าครับ
ความคิดเห็นที่ 2
เมื่อ 2008-05-14 14:21:40
ถ้ารถที่ทำประกันชั้น 1 หลังจากวันที่ 17 ส.ค.51 ก็ไม่ต้องทำ พรบ.แล้วใช่ไหมครับ และบริษัทประกันจะแจ้งให้เราทราบหรือเปล่าครับ
ความคิดเห็นที่ 1
เมื่อ 2008-05-09 23:10:34
ควรประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ และแจ้งคุณตำรวจปฏิบัติให้ถูกต้อง
1