รถยนต์ไฮบริด

“เทคโนโลยีไฮบริด คือ เทคโนโลยีรถยนต์ที่มีการใช้พลังงาน 2 ส่วน ทั้งพลังงานน้ำมันควบคู่มอเตอร์ไฟฟ้า”

การทำงานของระบบ Hybrid

รถยนต์ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่

รถยนต์ถูกขับเคลื่อนโดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า โดยระบบควบคุมอัจฉริยะจะตรวจสอบสภาพการขับขี่ในขณะนั้น แล้วสั่งการให้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานประสานกันอย่างเหมาะสมลงตัว เพื่อให้ได้การประหยัดน้ำมันสูงสุด ขณะเดียวกันพลังงานส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่

รถยนต์ถูกขับเคลื่อนด้วยกำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าผสาน 2 พลัง ทำให้ได้อัตราเร่งสูงสุด

เครื่องยนต์หยุดทำงานขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟและเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่เกิดจากการลดความเร็ว หรือเบรกไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งไปเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่

เครื่องยนต์จะหยุดการทำงานขณะแตะเบรกแล้วจอดมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยประคองให้รถหยุดอย่างนุ่มนวล

^ ขึ้นด้านบน