phithan-toyota.com
 

 
คลิกอ่านรายละเอียด
 
รถมีปัญหา ปรึกษาพิธานฯ
    เลือกรถแล้วคลิก GO 

หน้าแรก รูปลักษณ์ภายนอก รูปลักษณ์ภายใน สมรรถนะ ความปลอดภัย รายละเอียด อุปกรณ์แต่งรถ รุ่น/สีรถ

Beige Metallic 4x2 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดG
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G, E
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G, E
Dark Red Mica 4x2 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดG
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G
Light Green Metallic 4x2 ดับเบิ้ลแค็บ เกรดG
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G
Dark Green Metallic 4x2 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดJ-PS
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด E, J-PS, J
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด E, J-PS
Silver Metallic 4x2 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดE
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G, E, J-PS, J
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G, E, J-PS
White 4x2 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดJ
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด J-PS, J
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด J-PS
Black Mica 4x4 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดG
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G
Blue Metallic 4x4 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดG
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G, E
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G, E
Beige Metallic 4x4 ดับเบิ้ลแค็บ เกรดE
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G, E
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G, E
Silver Metallic 4x4 เอ็กซ์ตร้าแค็บ เกรดE
  มีในรุ่น
 - เอ็กซ์ตร้า แค็บ เกรด G, E
 - ดับเบิ้ล แค็บ เกรด G, E
Silver Metallic 4x2 รุ่นมาตรฐาน เกรดJ-PS
Dark Green Metallic 4x2 รุ่นมาตรฐาน เกรดJ-PS
White 4x2 รุ่นมาตรฐาน เกรดJ
 

 


 
  หน้าแรก | เกี่ยวกับพิธาน | ติดต่อพิธาน | บทความ | ราคารถทุกรุ่น | เงื่อนไข/ข้อเสนอ | Administrator  
  Copyright  © 2007 Phithan-toyota.com, E-mail : Phithan@Phithan-toyota.com
292 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel.0-2234-8760 Fax.0-2237-5348